Tượng Tỳ Hưu

Tỳ hưu hắc ngà lớn mang tài lộc, trấn trạch FHM010

7,809,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh (thạch anh đen) ((tại Việt Nam)) + Kích

Tỳ Hưu Xanh Chữ Phước Lớn mang điềm lành FH109G

9,141,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu lớn ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu tiêu ngọc xanh trung trừ tà, chiêu tài FHM024

8,756,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết trung (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x

Tỳ hưu tiêu ngọc đỏ trung trấn trạch, trừ tà FHM021

8,756,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc gân huyết đỏ trung ((tại Việt Nam) ) + Kích thước (dài

Tỳ Hưu vàng to mang may mắn, tài lộc FH130G

6,798,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng