cửa hàng tượng chó

Chó vàng châu đỏ trên tiền mang may mắn, tài lộc FH409G

1,376,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó vàng châu đỏ trên tiền bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)). + Kích thước