tác dụng của long quy

Long Quy – và cách hóa giải tam sát

Nơi ở có thủy khí nặng thường có chuyện đôi co kiện tụng rầy rà phiền phức, đặt long quy nơi đó có thể hóa