vật phẩm nên đặt trên bàn làm việc

3 vật phẩm phong thủy trên bàn làm việc cần sắm ngay

Ngoài quả cầu phong thủy, người làm việc có thể chọn lựa những biểu tượng giúp thăng tiến công danh sự nghiệp như: kỳ lân,